Báo Giá Nẹp Inox

BÁO GIÁ BÁN LẺ NẸP INOX 304

Kính gửi : Quý khách hàng !

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát Triển Song Kim trân trọng gửi tới Quý khách hàng Báo giá nẹp inox 304 mới nhất năm 2023:

Chính sách Giá  sẽ áp dụng cho :  1- Từng Đối Tượng Đại Lý

                                                           2 – Giá trị của đơn hàng

Tên hàng Mã hàng Màu sắc Kích Thước Báo Giá Hình Ảnh
 Báo Giá Nẹp Inox304 –  Chữ V
Nẹp Inox  V10
SKV-BB10 Bạc Bóng 10×10 dày 0.6 120.000 Nẹp inox chữ V bạc xước 10x10
V10 SKV-BX10 Bạc Xước 10×10 dày 0.6 130.000 cánh phẳng
V10 SKV-VB10 Vàng bóng 10×10 dày 0.6 130.000
V10 SKV-DB10 Đồng bóng 10×10 dày 0.6 130.000
V10 SKV-DEB10 Đen bóng 10×10 dày 0.6 135.000
Nẹp inox  V15
SKV-BB15 Bạc Bóng 15×15 dày 0.6 165.000 Nẹp inox chữ V bạc xước 15x15
V15 SKV-BX15 Bạc Xước 15×15 dày 0.6 165.000 cánh phẳng
V15 SKV-VB15 Vàng bóng 15×15 dày 0.6 175.000
V15 SKV-DB15 Đồng bóng 15×15 dày 0.6 175.000
V15 SKV-DEB15 Đen bóng 15×15 dày 0.6 180.000
Nẹp inox  V20
SKV-BB20 Bạc Bóng 20×20 dày 0.6 180.000 Nẹp inox bạc bóng V20
V20 SKV-VB20 Vàng bóng 20×20 dày 0.6 195.000 Đuôi cánh gấp
V20 SKV-DB20 Đồng bóng 20×20 dày 0.6 195.000
V20 SKV-DEB20 Đen bóng 20×20 dày 0.6 200.000
Nẹp inox  V25
SKV-BB25 Bạc bóng 25X25 dày 0.6 235.000 nep inox chữ V vàng bóng 20x20
V25 SKV-VB25 Vàng bóng 25X25 dày 0.6 255.000 Đuôi cánh gấp
V25 SKV-DB25 Đồng Bóng 25X25 dày 0.6 255.000
V25 SKV-DEB25 Đen bóng 25X25 dày 0.6 265.000
Nẹp inox  V30
SKV-BB30 Bạc bóng 30×30 dày 0.6 265.000 nẹp inox chữ v 20x20 đen bóng
V30 SKV-VB30 Vàng bóng 30×30 dày 0.6 290.000 Đuôi cánh gập
V30 SKV-DB30 Đồng Bóng 30X30 dày 0.6 290.000
V30 SKV-DEB30 Đen bóng 30×30 dày 0.6 290.000
 Báo Giá Nẹp Inox 304 – Chữ T
Nẹp Inox T6
SKT6-BB5H Bạc bóng 6Wx5H dày 0.6 210.000 nẹp inox t6
T6 SKT6-BX5H Bạc xước 6Wx5H dày 0.6 210.000 Soi cạnh
T6 SKT6-VB5H Vàng bóng 6Wx5H dày 0.6 220.000 gấp vuông
T6 SKT6-VX5H Vàng Xước 6Wx5H dày 0.6 220.000
T6 SKT6-DB5H Đồng Bóng 6Wx5H dày 0.6 220.000
T6 SKT6-DX5H Đồng xước 6Wx5H dày 0.6 220.000
T6 SKT6-DEB5H Đen bóng 6Wx5H dày 0.6 230.000
T6 SKT6-DEX5H Đen xước 6Wx5H dày 0.6 230.000
Nẹp Inox T8
SKT8-BB5H Bạc bóng 8Wx5H dày 0.6 220.000 Nẹp inox T10
T8 SKT8-BX5H Bạc xước 8Wx5H dày 0.6 230.000 Soi cạnh
T8 SKT8-VB5H Vàng bóng 8Wx5H dày 0.6 225.000 gấp vuông
T8 SKT8-VX5H Vàng Xước 8Wx5H dày 0.6 230.000
T8 SKT8-DB5H Đồng Bóng 8Wx5H dày 0.6 230.000
T8 SKT8-DX5H Đồng xước 8Wx5H dày 0.6 230.000
T8 SKT8-DEB5H Đen bóng 8Wx5H dày 0.6 235.000
T8 SKT8-DEX5H Đen xước 8Wx5H dày 0.6 235.000
Nẹp Inox T10
SKT10-BB8H Bạc bóng 10W x 8H dày 0.6 220.000 Nẹp inox T10
T10 SKT10-BX8H Bạc xước 10W x 8H dày 0.6 220.000 Soi cạnh gấp vuông
T10 SKT10-VB8H Vàng bóng 10W x 8H dày 0.6 228.000
T10 SKT10-VX8H Vàng Xước 10W x 8H dày 0.6 228.000
T10 SKT10-DB8H Đồng Bóng 10W x 8H dày 0.6 228.000
T10 SKT10-DX8H Đồng xước 10W x 8H dày 0.6 228.000
T10 SKT10-DEB8H Đen bóng 10W x 8H dày 0.6 235.000
T10 SKT10-DEX8H Đen xước 10W x 8H dày 0.6 235.000
Nẹp Inox T15
SKT15-BB8H Bạc bóng 15W x 8H dày 0.6 220.000 Nẹp Inox chữ T
T15 SKT15-BX8H Bạc xước 15W x 8H dày 0.6 220.000 Dập góc tròn
T15 SKT15-VB8H Vàng bóng 15W x 8H dày 0.6 240.000
T15 SKT15-VX8H Vàng Xước 15W x 8H dày 0.6 240.000
Nẹp Inox T20
SKT20-BB8H Bạc bóng 20W x 8H dày 0.6 245.000 nẹp inox chữ T
T20 SKT20-BX8H Bạc xước 20W x 8H dày 0.6 250.000 Dập góc tròn
T20 SKT20-VB8H Vàng bóng 20W x 8H dày 0.6 265.000
T20 SKT20-VX8H Vàng Xước 20W x 8H dày 0.6 265.000
T20 SKT20-DB8H Đồng Bóng 20W x 8H dày 0.6 265.000
T20 SKT20-DX8H Đồng xước 20W x 8H dày 0.6 265.000
T20 SKT20-DEB8H Đen bóng 20W x 8H dày 0.6 270.000
T20 SKT20-DEX8H Đen xước 20W x 8H dày 0.6 270.000
Nẹp Inox T25
SKT25-BB8H Bạc bóng 25W x 8H dày 0.6 255.000 nẹp inox T25
T25 SKT25-BX8H Bạc xước 25W x 8H dày 0.6 285.000 Dập góc tròn
T25 SKT25-VB8H Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 285.000
T25 SKT25-VX8H Vàng Xước 25W x 8H dày 0.6 285.000
T25 SKT25-DB8H Đồng Bóng 25W x 8H dày 0.6 285.000
T25 SKT25-DX8H Đồng xước 25W x 8H dày 0.6 285.000
T25 SKT25-DEB8H Đen bóng 25W x 8H dày 0.6 290.000
T25 SKT25-DEX8H Đen xước 25W x 8H dày 0.6 290.000
T25 SKT25-VB8H Vàng bóng 25W x 8H dày 0.6 290.000
Nẹp Inox T30
SKT30-BB8H Bạc bóng 30Wx8H dày 0.6 300.000 nẹp inox chữ T
T30 SKT30-BX8H Bạc xước 30Wx8H dày 0.6 300.000 Dập góc tròn
T30 SKT30-VB8H Vàng bóng 30Wx8H dày 0.6 335.000
T30 SKT30-VX8H Vàng Xước 30Wx8H dày 0.6 335.000
T30 SKT30-DB8H Đồng Bóng 30Wx8H dày 0.6 335.000
T30 SKT30-DX8H Đồng xước 30Wx8H dày 0.6 335.000
T30 SKT30-DEB8H Đen bóng 30Wx8H dày 0.6 340.000
T30 SKT30-DEX8H Đen xước 30Wx8H dày 0.6 340.000
 Báo giá nẹp Inox  304 – chữ U
Nẹp Inox U3
SKU3-BB10H Bạc bóng 3*10 205.000 nep inox u3 bac bong cao 10mm
U3 SKU3-BX10H Bạc xước 3*10 215.000 Soi rãnh
U3 SKU3-VB10H Vàng bóng 3*10 215.000 gập vuông
U3 SKU3-VX10H Vàng Xước 3*10 215.000
Nẹp Inox U5
SKU5-BB10H Bạc bóng 5*10 210.000 Nẹp Inox U5 bạc xước
U5 SKU5-BX10H Bạc xước 5*10 215.000 Soi rãnh
U5 SKU5-VB10H Vàng bóng 5*10 215.000 gập vuông
U5 SKU5-VX10H Vàng Xước 5*10 215.000
U5 SKU5-DB10H Đồng bóng 5*10 215.000
U5 SKU5-DX10H Đồng xước 5*10 215.000
U5 SKU5-DEB10H Đen bóng 5*10 215.000
U5 SKU5-DEX10H Đen xước 5*10 215.000
Nẹp Inox U8
SKU8-BB10H Bạc bóng 8*10 220.000 Nẹp Inox U8 vàng đồng
U8 SKU8-BX10H Bạc xước 5*10 220.000 Soi rãnh
U8 SKU8-VB10H Vàng bóng 5*10 230.000 gập vuông
U8 SKU8-VX10H Vàng Xước 5*10 230.000
U8 SKU8-DB10H Đồng bóng 5*10 230.000
U8 SKU8-DX10H Đồng xước 5*10 230.000
U8 SKU8-DEB10H Đen bóng 5*10 230.000
U8 SKU8-DEX10H Đen xước 5*10 230.000
Nẹp Inox U10
SKU10-BB10H Bạc bóng 10*10 220.000 nẹp inox U10 vàng bóng
U10 SKU10-BB10H Vàng bóng 10*10 230.000 Soi rãnh
U10 SKU10-BB10H Đồng Bóng 10*10 230.000 gập vuông
U10 SKU10-DEB10H Đen bóng 10*10 240.000
Nẹp Inox U12
SKU12-BB10H Bạc bóng 12*10 230.000 Nẹp Inox u8 vàng bóng
U12 SKU12-BX10H Bạc xước 12*10 240.000 Soi rãnh
U12 SKU12-VB10H Vàng bóng 12*10 240.000 gập vuông
Nẹp Inox U25
SKU25-BB10H Bạc bóng 25*10 280.000 nẹp inox chữ U
U25 SKU25-VB10H Vàng bóng 25*10 295.000 Soi rãnh
 Báo Giá Nẹp Inox 304 góc vuông 1 cánh ngoài
gập vuông
Nẹp Inox 1 cánh SKLT-BB10H Bạc bóng 10H 340.000 nep goc vuong 1 canh ngoai
Nẹp Inox 1 cánh SKLT-VB10H Vàng bóng 10H 340.000
Nẹp Inox 1 cánh SKLT-BB12H Bạc bóng 12H 340.000
Nẹp Inox 1 cánh SKLT-VB12H Vàng bóng 12H 360.000
 Báo giá nẹp inox 304 góc vuông 2 cánh
Nẹp Inox 2 cánh SKLT3-BB10H Bạc bóng 10H 370.000 nep inox goc vuong 2 canh
Nẹp Inox 2 cánh SKLT3-VB10H Vàng bóng 10H 370.000
Nẹp Inox 2 cánh SKLT3-BB12H Bạc bóng 12H 390.000
 Báo giá nẹp inox 34 góc vuông 1 cánh trong
Nẹp Inox 1 cánh SKLT2-BB10H Bạc bóng 10H 320.000 nep inox goc vuong 1 canh trong
Nẹp Inox 1 cánh SKLT2-VB10H Vàng bóng 10H 340.000
Nẹp Inox 1 cánh SKLT2-BB12H Bạc bóng 12H 330.000
Nẹp Inox 1 cánh SKLT2-VB12H Vàng bóng 12H 350.000
 Báo giá nẹp inox 304 góc tròn
SKTR-BB10H Bạc bóng 10H 228.000 nẹp inox góc tròn bạc bóng
SKTR-VB10H Vàng bóng 12H 245.000
SKTR-BB12H Bạc bóng 10H 245.000
SKTR-VB12H Vàng bóng 12H 265.000
 Báo giá nẹp inox 304 chữ L, Góc L
nẹp inox chữ L
Nẹp inox góc L SKL-BB10H Bạc bóng 3*10H 215.000
Nẹp inox góc L SKL-BB12H Bạc bóng 3*12H 220.000
 Nẹp inox 304 chống trơn cầu thang
SKCT-BX20H Bạc xước width : 40mm, hight 20mm 385.000 NEP INOX BẬC CẦU THANG
SKCT-VX20H Vàng Xước 395.000
 Nẹp Inox 304 trang trí góc vát
Nẹp inox góc vát bạc bóng
Nẹp inox góc vát SKGV-BB10H Bạc bóng 20x10H 180.000
Nẹp inox góc vát SKGV-VB10H Vàng bóng 20x10H 185.000
Nẹp Inox 304 V lệch
Nẹp inox V lệch SKV-BB1020H Bạc Bóng 10x20H 190.000
SKV-VB1020H Vàng bóng 10x20H 200.000
LẬP LÀ INOX CUỘN ( dài 100m dày 0.4mm)

LA Inox Cuộn SKLAC Màu Vàng, Bạc Chiều rộng từ 10mm đến 60mm Giá từ 550.000 đến 1.780.000 đ/ Cuộn
Bề mặt Bóng Xước

Ghi chú:

+ Chiều dài thanh : 2440mm

+ Chất lượng 100% Inox 304 – Đầy đủ chứng nhận xuất xứ CO, chất lượng CQ, Bản Test kết quả chất lượng của Viện vật liệu xây dựng.

+ Đơn giá chưa bao gồm VAT, miễn phí vận chuyển trong nội thành TP Hà Nội với đơn hàng trên 10 triệu đồng.

+ Báo giá nẹp inox trên là báo giá bán lẻ, để được phụ vụ Giá Đại lý, Nhà phân phối vui lòng liên hệ: 0902271898 để được tư vấn.

+ Trên đây là báo giá nẹp inox của một số loại điển hình, còn nhiều loại khác quý khách hàng vui lòng gửi yêu cầu báo giá cho chúng tôi: Email: info@thegioinep.vn hoặc zalo theo số điện thoại 0902.271.898

Trân trọng !

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SONG KIM

Tin Liên Quan